תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש
דף הבית  >> צו ירושה >> הוצאת צו ירושה

הוצאת צו ירושה

פעילותה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ
הסתיימה ביום 31.12.17 על פי חוק

המידע המופיע בעמוד זה נכון ליום סגירת החברה


לאחר שהתקבלה החלטה חלקית בה נקבע כי נמצאה זהות בין בעל הנכס הרשום ברשימת הנכסים המפורסמת באתר, ובין קרוב המשפחה שפרטיו מופיעים בבקשה שהגשתם, ובמידה שהנכס המבוקש הוא קרקע או ששווי הנכס עולה על 200,000 ₪, נדרש המבקש להמציא צו ירושה מערכאה ישראלית מוסמכת בעניין עיזבונו של בעל הנכס או להמציא "צו בדבר חליפיו של נספי השואה" מוועדת הערר של משרד המשפטים. לאחר המצאת הצו הנדרש ניתן להמשיך בהליך השבת הנכס ליורשים החוקיים.


לנוחיותכם המידע החיוני לצורך הוצאת צו ירושה או צו בדבר חליפיו של נספה השואה.

הליך הוצאת צו בדבר חליפיו של נספה השואה:


בתיקון האחרון לחוק הנכסים (מרץ 2014) ועדת הערר של משרד המשפטים הוסמכה לתת צווים בדבר חליפיהם של נספי השואה – סמכות מקבילה לסמכות של הרשם לענייני ירושה לתת צווי ירושה.

הליך הוצאת הצו בוועדה הינו מהיר ופשוט יותר, ונועד להקל על היורשים.

בין היתר, ההליך בוועדה מייתר את הצורך בהמצאת הצהרות מוות נפרדות.

בנוסף, אין צורך בעורך דין לצורך הגשת הבקשה לוועדה.

למידע נוסף ניתן לפנות אל נציגי החברה, או ישירות אל ועדת הערר של משרד המשפטים.

לאתר הוועדה לחץ כאן


הליך הוצאת צו ירושה כולל שני שלבים עיקריים:

1. הגשת בקשה למתן הצהרת מוות (כתחליף לתעודת פטירה)

לבקשה למתן צו ירושה יש לצרף, בין היתר, הצהרת מוות לגבי בעל הנכס שנספה בשואה (ויתר בני משפחתו שנספו). לכן, בשלב ראשון יש להגיש בקשה להצהרת מוות. את הבקשה ניתן להגיש אל ועדת הערר של משרד המשפטים, שהוקמה על פי חוק הנכסים.

  להנחיות הוועדה בדבר הגשת בקשה להצהרת מוות לחצו להגשת בקשה להצהרת מוות.
  למידע נוסף ניתן לגלוש באתר האינטרנט של ועדת הערר של משרד המשפטים.

2. הגשת בקשה למתן צו ירושה

לצורך הגשת בקשה למתן צו ירושה יש להגיש את טופס הבקשה אל הרשם לענייני ירושה במחוז תל-אביב.


  להורדת טופס הבקשה לחצו כאן 
  למידע נוסף ניתן לגלוש באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה.


שכירת עורך דין

יורשים יכולים להסתייע בעורך דין לצורך הטיפול בהוצאת צו ירושה (אך אין חובה להיעזר בעורך דין לצורך התהליך).
בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט