תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש

הלשכה המשפטית

מטרת הלשכה המשפטית המנוהלת ע"י היועץ המשפטי עו"ד אופיר פורת, להעניק לחברה שירות ותמיכה משפטיים, על מנת לאפשר לחברה לפעול להגשמת מטרותיה הקבועות בחוק נכסים של נספי השואה בהתאם לחוק ולכל דין, ביעילות, תוך התנהלות תקינה ובאופן שימנע אירועים אשר יצריכו התערבות משפטית.

במקרים בהם אין מנוס מנקיטת הליכים משפטיים, וכן במקרים בהם ננקטים כנגד החברה הליכים משפטיים, אחראי היועץ המשפטי לייצוג החברה בפני הערכאות השיפוטיות – בין על ידי עורכי הדין בלשכה המשפטית ובין באמצעות משרדי עורכי דין חיצוניים.

הלשכה המשפטית נותנת ייעוץ משפטי לדירקטוריון להנהלת החברה וליחידותיה המקצועיות של החברה – הן בהחלטות של מדיניות והן בטיפול במקרים ובתיקים ספציפיים.

הלשכה המשפטית מלווה את פעילותה של החברה בכל המישורים והתחומים, מנחה, מכוונת ומדריכה את מקבלי ההחלטות, המנהלים והעובדים מהי דרך הפעולה המשפטית הראויה.

מלבד זאת אחראי היועץ המשפטי לטיפול בהליכי חקיקה הנוגעים לחברה ולפעילותה ובמגעים מול הרשויות הרלבנטיות.

בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט