תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש

אגף השבה וקהילה

בפני אגף השבה וקהילה ניצבת משימה חשובה על מנת לתקן את העוול ההיסטורי שנעשה ליורשיהם של נספי השואה ולהשיב להם את הנכסים שרכשו יקיריהם בארץ ישראל. לאגף אחריות כוללת לתהליך ההשבה, החל מקבלת בקשה להשבת נכס ועד לקבלת החלטה בבקשה.

לאחר שהוגשה לחברה בקשה להשבת נכס, עובדי המחלקה הרלוונטית יוצרים קשר עם המבקש במטרה לבדוק האם בעל הנכס הוא אכן קרוב משפחתו המנוח של המבקש שפנה לחברה. מדובר על בדיקה יסודית ומעמיקה שעיקרה הצלבת המידע הקיים בחברה אודות הנכס ובעליו מול המידע הקיים בידי המבקש אודות קרוב משפחתו. בסוף ההליך, ובמקרים המתאימים, בסמכות האגף לקבוע האם המבקש ובני משפחתו זכאים לרשת את בעל הנכס עפ"י דין.

אגף השבה וקהילה מנוהל ע"י עו"ד זיוית נודלמן ארז, מורכב מארבע מחלקות:

שתי מחלקות שעוסקות בהשבת נכסים - מחלקת נדל"ן ומחלקת כספים ויק"ט (אוצר התיישבות היהודים JEWISH COLONIAL TRUST)

תפקידן לבדוק בקשות של יורשים פוטנציאליים על מנת לאמת את זהותם ואת זכאותם לרשת את הנכס. המחלקות מופקדות על הטיפול בבקשות להשבת נכסי נספי השואה המצויים ברשימת הנכסים .
הטיפול בבקשות מחולק בין המחלקות בהתאם לסוג הנכס המבוקש (נדל"ן, כספים, מניות אוצר התיישבות היהודים יק"ט - JCT ויצירות אמנות).
עיקר פעילות המחלקות בהשוואת המידע המתקבל ממגישי הבקשות מול המידע הקיים בתיק הנכס שבידי החברה ובחינת הזכאות לרשת בהתאם לדיני הירושה.


הטיפול בבקשות המגיעות למחלקות השבת נכסים מסתיים כאשר מתקבלת אחת משתי ההחלטות:

  1. החלטת השבה - הצהרה על זכותו של מגיש הבקשה בנכס לאחר שהוכיח כי הוא יורש או בעל זכויות אחר. ההחלטה מועברת למחלקת שחרור נכסים לשם השחרור בפועל.
  2. החלטת דחייה או סגירת הבקשה - החלטה זו מתקבלת במקרים של העדר זהות פרסונלית, העדר זכאות לרשת לפי דין, זניחת הבקשה על ידי המבקש, סיבות טכניות המסכלות את אפשרות הטיפול בבקשה וכיו"ב.
    על החלטות החברה ניתן לערור בפני ועדת הערר שהוקמה מכוח חוק הנכסים.
  לחצו לפרטים ולהנחיות להגשת טופס בקשה
  לחצו למידע על תהליך ההשבה

  • מחלקת ליווי יורשים אשר תפקידה לסייע למבקשים שקיבלו החלטה חלקית להוציא צווי ירושה
כאשר לא ניתן לפטור את המבקש מצו ירושה/צו קיום צוואה, ניתנת למבקש החלטה הקרויה "החלטה חלקית". במסגרת החלטה זו נקבעת הזהות בלבד והמבקש נדרש להמציא לחברה צו ירושה/קיום צוואה כדי להשלים את הליך קביעת הזכאות ושחרור הנכס בפועל ליורשים הזכאים לכך.
מחלקת ליווי יורשים הוקמה במטרה לקדם הוצאתם של צווי ירושה אחר בעלי הנכסים וזאת על ידי סיוע אקטיבי ליורשים בכל ההליכים הקשורים בהוצאת הצו, מרגע קבלת ההחלטה לפיה קיימת זהות בין קרובו של המבקש ובעל הנכס שפורסם באתר החברה ועד לקבלת צו הירושה.
לחצו למידע נוסף על הוצאת צו ירושה.
 

בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט