תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש
דף הבית  >> חוק חופש המידע >> חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

פעילותה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ
הסתיימה ביום 31.12.17 על פי חוק

המידע המופיע בעמוד זה נכון ליום סגירת החברה

בחודש אוגוסט 2007 פירסם שר המשפטים קביעה לפיה החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה היא רשות ציבורית על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח–1998, למעט בנוגע למידע על נכסי נספי השואה אשר יפורסם על ידי החברה לפי הוראות סעיפים 19 ו- 25 לחוק נכסים של נספי השואה בלבד. 


icon_acrobat קביעת רשות ציבורית 
icon_acrobat דו"ח לפי חוק חופש המידע לשנת 2008 
icon_acrobat דו"ח לפי חוק חופש המידע לשנת 2009  
icon_acrobat דו"ח לפי חוק חופש המידע לשנת 2010  
icon_acrobat דו"ח לפי חוק חופש המידע לשנת 2011 
icon_acrobat דו"ח לפי חוק חופש המידע לשנת 2012
icon_acrobat דו"ח לפי חוק חופש המידע לשנת 2013
icon_acrobat דו"ח לפי חוק חופש המידע לשנת 2014
icon_acrobatדו"ח לפי חוק חופש המידע לשנת 2015
icon_acrobatדו"ח לפי חוק חופש המידע לשנת 2016

בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט