תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש
דף הבית  >> סוגי נכסים >> סוגי הנכסים

סוגי הנכסים

פעילותה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ

הסתיימה ביום 31.12.17 על פי חוק

המידע המופיע בעמוד זה נכון ליום סגירת החברה


החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי שואה פועלת לאיתור היורשים החוקיים של כ- 60,000 נכסים שונים בישראל שהותירו מאחוריהם קורבנות השואה והמצויים בניהולה. מטרת החברה היא להשיב את הנכסים ליורשים החוקיים כדי לעשות צדק היסטורי עם הנספים.

נכסי נדל"ן שלא נמצא להם יורש, מוצעים למכירה במסגרת מכרז והתמורה שמתקבלת בגינם מופנית למטרות סיוע לניצולי שואה ולהנצחת השואה בהתאם לחוק.


חוק הנכסים של נספי השואה מגדיר "נכס של נספה שואה" כנכס הנמצא בישראל ושמקום מושבו של בעל הזכויות האחרון בו היה במדינה שהיא או חלקים ממנה נכבשו בידי הנאצים ולא ידוע האם נשאר בחיים לאחר 31.12.1945. ההגדרה הכללית מתייחסת לנכסי מקרקעין, מיטלטלין וזכויות, לרבות כספים, ניירות ערך ויצירות אמנות.

בנוסף, החוק קובע כי כל המחזיק בישראל בנכסים של נספי שואה חייב להעבירם לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית הקבועים בחוק.


סוגי הנכסים בניהולה של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה:


נדל"ן -  דירות, בניינים, מגרשים וחלקות קרקע ברחבי הארץ

כספים -

  • חשבונות שנפתחו בבנקים בישראל
  • ניירות ערך - מניות ואגרות חוב
  • כספים ממכירה או הפקעה של נכסי נדל"ן.
  • התמורה שהתקבלה מנכסים מניבים - השכרת דירות ומגרשים
  • מניות י.ק.ט - (Jewish Colonial Trust) - מניות היסטוריות של חברת י.ק.ט שהוקמה באנגליה ביוזמתו של בנימין זאב הרצל בשנת 1899. המניות הונפקו בראשית המאה שעברה ונמכרו, בין היתר, ליהודי התפוצות במטרה לשמש מכשיר כספי לביצוע המטרות והפעולות הכלכליות של התנועה הציונית. חברת י.ק.ט אינה קיימת עוד והזכויות שנבעו ממניות י.ק.ט אשר בעליהן נספו בשואה מנוהלות על ידי החברה. על הטוען לזכויות הנובעות ממניות י.ק.ט שבעליהן אינם מופיעים ברשימת בעלי הנכסים המפורסמת באתר החברה, לפנות לאפוטרופוס הכללי

תכולת כספות ופריטי אמנות


השבת רכוש - רשימת הנכסים

באתר החברה מופיעה רשימה של כ-60,000  נכסים המצויים בישראל לגביהם יש יסוד סביר להניח כי בעליהם נספו בשואה.

הפרסום מאפשר לבני משפחות הנספים לאתר את הרכוש העזוב של קרוביהם ולהגיש בקשה להשבתו לידיהם כיורשים חוקיים. ניתן להגיש בקשת השבה גם לגבי נכסים בישראל של אנשים שככל הנראה נספו בשואה ושאינם מופיעים ברשימה
 

לצפיה ברשימת הנכסים, לאיתור שמות קרוביכם ולהגשת בקשה - לחצו כאןבניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט