תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש
דף הבית  >> תנאי שימוש >> תנאי שימוש באתר האינטרנט

תנאי שימוש באתר האינטרנט

כללי

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (להלן: "החברה") מציעה את המידע והשירותים המקוונים באתר אינטרנט זה בכפוף לתנאי שימוש אלו. עצם השימוש באתר, בתוכנו או במידע שלו, מהווה אישור של המשתמש כי הוא קרא ומקבל ללא הסתייגות את התנאים המפורטים להלן.

אחריות

אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו מהווה תחליף לחומר המצוי בידי החברה ו/או למידע הנמסר על ידה. החברה משקיעה מאמצים סבירים בעדכון האתר כך שיכלול מידע מדויק ועדכני, עם זאת, אין החברה יכולה להתחייב כי המידע עדכני, שלם ומדויק בכל עת.

החברה לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר. החברה לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה והתבססה על מידע שהוצג באתר. החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל אדם אחר. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש או לכל אדם כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מכניסה לאתר, שימוש בו ו/או תוכנו. כמו כן, החברה לא תישא באחריות עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב כתוצאה מכניסה לאתר ו/או שימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות מהאתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בו.

השימוש והגלישה באתר היא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

זכויות יוצרים

החברה מחזיקה בבעלות מלאה ובלעדית בזכויות היוצרים על האתר ועל תוכנו, לרבות כל טקסט, תמונות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, יישומי תוכנה וכד' המצויים באתר או המרכיבים אותו (להלן:"החומרים"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומרים שייכות לגורם אחר. המשתמש באתר רשאי להשתמש בחומרים לצרכים שלשמם הם נועדו ולשימושו הפרטי בלבד. אסור למשתמש להעתיק את החומרים, להפיצם, לפרסמם, להעבירם ו/או לשנותם ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

קישורים

אתר זה מכיל קישורים (links) לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם מופעלים בידי החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. לחברה אין כל שליטה או זכות באתרים אלו, ואין היא אחראית לתוכן המצוי בהם. אין לפרש את הופעת הקישורים באתר החברה כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם אתרים מקושרים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעילי האתרים ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו בין החברה למפעילי האתרים האמורים.

אי התאמות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המתפרסם באתר אינטרנט זה לבין הקבוע בכל חיקוק או פרסום אחר המופיע ב"רשומות", יגבר החיקוק או הפרסום המופיע ב"רשומות".

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המתפרסם באתר אינטרנט זה לבין המידע המצוי בידי החברה או מידע אשר נמסר או פורסם על ידה באופן אחר, תקבע החברה בלבד איזה מהם ייחשב נכון.

בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט