תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש
דף הבית  >> הנצחה וחינוך >> הנצחה וחינוך

הנצחה וחינוך

הנצחה וחינוך - 2015

במסגרת הסמכות שניתנה לחברה מכוחחוק הנכסים כלל הנכסים שלא נמצא להם יורש מועברים למטרות  סיוע  לניצולי שואה הזקוקים לכך וכן לתמיכה במוסדות ובגופים שמטרתם סיוע לניצולי שואה ולתמיכה בפרויקטים שמטרתם חינוך והנצחת זכר השואה, הנחלתו לדורות הבאים והנצחת זכרם של נספי השואה, תוך מתן עדיפות למטרת סיוע לניצולי שואה.


בקשות לקבלת תמיכה בפרויקטים שמטרתם הנצחה וחינוך זכר השואה אשר יוגשו לחברה, יבחנו על ידי הועדה המייעצת המורכבת מאנשי ציבור ופועלת בהתנדבות, וזו תגיש את המלצתה לאישור הדירקטוריון לבחירת הפרויקטים שמטרתם הנצחה וחינוך לזכר השואה, בהם תתמוך החברה בשנה זו.

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ תעניק החברה בשנת 2015 תמיכה בסך כולל של 4 מיליון ₪ לתמיכה בפרוייקטים שמטרתם הנצחה וחינוך זכר השואה.

התמיכה תינתן לגופים שיעמדו בעקרונות לקבלת תמיכה המופיעים באתר החברה לרבות תנאי הסף להגשת בקשת תמיכה.

את הבקשה (המודפסת) על כל צרופותיה יש להגיש למשרדי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה ברחוב הסיבים 18  פתח תקוה מיקוד 4959376, כך שתתקבל פיזית במען האמור עד ליום 5.2.15 בשעה ­­­16:00.  האחריות להגשת הבקשה במועד ובמקום האמורים לעיל חלה על הגוף, ומובהר בזאת כי בקשה שתגיע למשרדי החברה לאחר המועד האמור תידחה ללא דיון גם אם נשלחה לפני המועד האמור.


  לחצו להורדת קובץ הוראות בדבר שימוש בנכסים למטרת הנצחה

   לחצו לעקרונות לקבלת תמיכה לשנת 2015

   לחצו לטופס לקבלת תמיכה לשנת 2015

   לחצו לרשימת הפרויקטים שאושרו לתמיכה בשנת 2015


   לחצו לועדה המייעצתבניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט