תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש
דף הבית  >> הגשת בקשה >> כיצד להגיש בקשה

כיצד להגיש בקשה

בקישור הזה: רשימת נכסים בישראל מתפרסמת רשימה של נכסים שונים בישראל שבעליהם ככל הנראה נספו בשואה. אם אתם נצר לקורבנות השואה או ברשותכם מידע על קרובים או מכרים ששמם נמצא ברשימה וברצונכם לבדוק את זכאותכם לנכס, קראו את ההנחיות והגישו בקשה להשבת רכוש.

השבת רכוש - שני סוגי בקשות:

 • הגשת בקשה להשבת רכוש או נכס המצוי בישראל בלבד ומופיע ברשימה תבוסס על היותכם בעלי קרבה משפחתית. במקרה זה בקשתכם תועבר לטיפול אגף ההשבה של החברה.
 • הגשת בקשה להשבת נכס של נספי שואה שאינו מפורסם ברשימת הנכסים של החברה תתאפשר במקרה שיש בידיכם מידע על קיומו של נכס המצוי בישראל בלבד. במקרה כזה, מלאו בקשה להשבת הנכס באמצעות טופס הגשת בקשה. פנייתכם תועבר לאגף איתור נכסים ומידע של החברה לצורך ניהול חקירה לאיתור הנכס.

למידע מורחב לחצו להורדת קובץ כללי הדיון וההכרעה להשבת נכסים של נספי שואה.


אם אתם נתקלים בקושי במילוי טופס הבקשה, אתם מוזמנים להסתייע בדף שאלות ותשובות נפוצות  או ליצור קשר באמצעות המוקד הטלפוני שמספרו 03-5164117 או במייל.


הנחיות כלליות להגשת הבקשה:

 • יש להגיש בקשה נפרדת לכל נכס שפורסם. אין למלא בקשה להשבת מספר נכסים על גבי טופס אחד.
 • יש לציין את שמו של נספה השואה בעברית ובלועזית כפי שהיה, למיטב ידיעתכם, בשימוש על ידי אותו אדם סמוך לרכישת הנכס.
 • במקרה שהנכם יודעים על קיומם של יורשים/זכאים נוספים (פרט לכם) לרכוש או לכל נכס אחר המצוי בישראל של נספה שואה, חשוב לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • טופס הבקשה מתוכנן לקלוט מידע בסיסי וקצר הדרוש לחברה לשם עיבוד ראשוני של בקשתכם. בהמשך, יפנה אליכם נציג החברה כדי לקבל מידע נוסף על סמך הפרטים אשר מילאתם בטופס הבקשה. במקרה זה יהיה עליכם לספק לחברה כל מידע, הסבר, ראיה או מסמך - אם אלה נמצאים ברשותכם - הדרושים לחברה לשם מילוי תפקידה וקבלת החלטה בבקשתכם.
 • אנא מלאו את מרבית הפרטים שבידיכם. שימו לב לשדות החובה המסומנים בכוכבית.

מומלץ להגיש בקשה ממוחשבת. לאחר הגשת הבקשה הממוחשבת יש להעביר לחברה תצהיר חתום ומאומת בנוגע לעובדות המפורטות בטופס הבקשה (להורדת תבנית תצהיר כתמיכה לבקשת השבה). את התצהיר יש להעביר לחברה בדואר בכתובת המופיעה בהמשך, או בפקס שמספרו 03-7566828 או בדוא"ל: Pniot.Bakasha@hashava.org.il

המעוניינים למלא ולשלוח את טופס הבקשה שלא באופן אלקטרוני, יוכלו להדפיס את טופס הבקשה. בקשות להשבת רכוש נספי השואה שמולאו באופן ידני בכתב יד ברור יש לשלוח לחברה באמצעות הדואר לכתובת: החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה בע"מ ת.ד 7286, פתח תקווה,  4959376 ולצרף תצהיר חתום ומאומת.

 * צו ירושה - גם במסלול חנ"ש (צו בדבר חליפיו של נספי שואה)

לתשומת לבכם!

 • החברה עושה כל מאמץ לטפל בבקשות שהוגשו בפניה במהירות וביעילות. עם זאת, הטיפול בכל בקשה הוא פרטני ולכן עלול לעיתים להתארך.
 • הואיל ואנו מתחשבים בגיל המבקשים בעת קביעת סדר הטיפול בבקשות, מומלץ כי מגיש הבקשה יהיה היורש המבוגר ביותר.
 • רשימת הנכסים שמפרסמת החברה נערכה והועברה אליה, על ידי גופים שונים שהחזיקו בנכסים בעבר. אף שהחברה עשתה ועושה כל מאמץ לבדוק את המידע שנמסר לה על ידי אותם גופים, אין באפשרותה להבטיח שלא נפלו ברשימות שהועברו אליה טעויות ושיבושים, לרבות הכללת נכסים שאינם של נספי השואה.
 • בנוסף כוללות הרשימות הנ"ל נתונים לגבי חשבונות בנק. נתונים אלו, שמקורם בממצאי ועדת החקירה הפרלמנטרית שפעלה בעבר בנושא זה, אינם מפורסמים מתוקף ס' 19 (א)(1) לחוק ומכיוון שחשבונות הבנק טרם הועברו לידי החברה על ידי הגופים המחזיקים בהם. בשל כך, אף שניתן להגיש לחברה בקשות להשבה על סמך נתונים אלו, לא ניתן יהיה לדון בבקשות עד לקבלת המידע והכספים מהגופים הנ"ל (נכסים אלו מסומנים בדגלון אדום ברשימה).

לאחר הגשת הבקשה

יש להעביר לחברה (באמצעות דואר, פקס או דוא"ל) תצהיר חתום ומאומת. העברת התצהיר לחברה הינה תנאי לתחילת הטיפול בבקשה. עם קליטת הבקשה באתר החברה, יינתן לבקשה מספר סימוכין. מומלץ להדפיס את בקשתכם ואת מספר הסימוכין שניתן לה. נבקשכם כי בכל פנייה עתידית לחברה בעניין בקשתכם יצוין סימוכין זה. בקשות ופניות רשמיות לחברה יש לשלוח לכתובת: החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה בע"מ ת.ד 7286, פתח תקווה,  4959376.

  לחצו לרשימת הנכסים המלאה ולהגשת בקשה
  לחצו לשאלות ותשובות נפוצות
  לחצו לעזרה
בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט