תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש
דף הבית  >> צו ירושה >> הוצאת צו ירושה

הוצאת צו ירושה

לאחר שהחברה קיבלה החלטה חלקית בה נקבע כי נמצאה זהות בין בעל הנכס הרשום ברשימת הנכסים המפורסמת על ידי החברה, ובין קרוב המשפחה שפרטיו מופיעים בבקשה שהגשתם, ובמידה שהנכס המבוקש הוא קרקע או ששווי הנכס עולה על 200,000 ₪, נדרש המבקש להמציא לחברה צו ירושה מערכאה ישראלית מוסמכת בעניין עיזבונו של בעל הנכס או להמציא "צו בדבר חליפיו של נספי השואה" מוועדת הערר של משרד המשפטים. לאחר המצאת הצו הנדרש תוכל החברה להמשיך בהליך השבת הנכס ליורשים החוקיים.

המחלקה לליווי יורשים פועלת לקידום נושא הוצאת צווי ירושה ומסייעת למבקשים בהליך הירושה על מנת להביא להשבת הנכס.

לנוחיותכם המידע החיוני לצורך הוצאת צו ירושה או צו בדבר חליפיו של נספה השואה.

הליך הוצאת צו בדבר חליפיו של נספה השואה:


בתיקון האחרון לחוק הנכסים (מרץ 2014) ועדת הערר של משרד המשפטים הוסמכה לתת צווים בדבר חליפיהם של נספי השואה – סמכות מקבילה לסמכות של הרשם לענייני ירושה לתת צווי ירושה.

הליך הוצאת הצו בוועדה הינו מהיר ופשוט יותר, ונועד להקל על היורשים.

בין היתר, ההליך בוועדה מייתר את הצורך בהמצאת הצהרות מוות נפרדות.

בנוסף, אין צורך בעורך דין לצורך הגשת הבקשה לוועדה.

למידע נוסף ניתן לפנות אל נציגי החברה, או ישירות אל ועדת הערר של משרד המשפטים.

לאתר הוועדה לחץ כאן


הליך הוצאת צו ירושה כולל שני שלבים עיקריים:

1. הגשת בקשה למתן הצהרת מוות (כתחליף לתעודת פטירה)

לבקשה למתן צו ירושה יש לצרף, בין היתר, הצהרת מוות לגבי בעל הנכס שנספה בשואה (ויתר בני משפחתו שנספו). לכן, בשלב ראשון יש להגיש בקשה להצהרת מוות. את הבקשה ניתן להגיש אל ועדת הערר של משרד המשפטים, שהוקמה על פי חוק הנכסים.

  להנחיות הוועדה בדבר הגשת בקשה להצהרת מוות לחצו להגשת בקשה להצהרת מוות.
  למידע נוסף ניתן לגלוש באתר האינטרנט של ועדת הערר של משרד המשפטים.

2. הגשת בקשה למתן צו ירושה

לצורך הגשת בקשה למתן צו ירושה יש להגיש את טופס הבקשה אל הרשם לענייני ירושה במחוז תל-אביב.


  להורדת טופס הבקשה לחצו כאן 
  להסבר מפורט אודות אופן הגשת הבקשה לחצו כאן
  למידע נוסף ניתן לגלוש באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה.
  להסבר מפורט יותר אודות ההליך כולו לחצו כאן.


שכירת עורך דין

יורשים יכולים להסתייע בעורך דין לצורך הטיפול בהוצאת צו ירושה (אך אין חובה להיעזר בעורך דין לצורך התהליך).

לחצו כאן לרשימת עורכי דין העוסקים בתחום דיני הירושה ומתחייבים לגבות שכר טרחה שאינו עולה על המינימום המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין.


הצטרפות למאגר עורכי דין העוסקים בירושה

בימים אלו מרחיבה החברה את המאגר הקיים ומאפשרת לעורכי דין המעוניינים ששמם יופיע במאגר לפנות לחברה בבקשת הצטרפות.

  לחץ כאן על מנת להצטרף למאגר


חקיקה

לאחרונה התקבלו מספר תיקוני חקיקה ביוזמת החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה בע"מ, אשר יש בהם הקלות רבות עבור היורשים. בין התיקונים נקבע כי במקרים בהם חסר מידע חיוני אודות המשפחה, החברה מוסמכת לבצע חקירות בנושא, ולתוצאות החקירה של החברה יינתן מעמד רשמי במסגרת הליך הוצאת צו הירושה.

  לנוסח המלא של חוק הנכסים לחצו כאן. סעיפים 68 עד 68ד לחוק עוסקים בענייני ירושה. סעיף 31א עוסק בסמכותה של ועדת הערר לתת צו בדבר חליפיו של נספה השואה.
  לנוסח המלא של תקנות נכסים של נספי שואה (עניני ירושה) לחצו כאן
  לסקירה מפורטת של תיקוני החקיקה הרלוונטיים לחצו כאן

אנו מזמינים את הציבור – בארץ ובחו"ל – לעיין ברשימת בעלי הנכסים שבאתר ולהגיש בקשה להשבת נכס.בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט