תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש

החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה בע"מ

לקבלת פירוט מורחב - לחצו על המשבצת המתאימה

ועדה ממנהדירקטוריוןמזכיר החברה, גב' ורד לפמןמנכ''ל החברה, ד''ר ישראל פלגיעוץ משפטי, עו''ד אופיר פורתאגף איתור ומידע, עו''ד אלינור קרויטורואגף השבה וקהילה, עו''ד זיוית נודלמן-ארזאגף כספים ונכסים, רו''ח אמיר שורץחטבת ניהול נכסים, עו''ד איילת נבוחטיבת ניהול כספים ומשאבי אנוש, רו''ח אבישי אסרוףחטיבת סיוע והנצחה, עו''ד מכאל הראלITO, מר ארז עיניחטיבת מידע, גב' רוני שלוועדת ביקורת

 
במטרה לעשות צדק היסטורי עם הנספים ולהשיב את נכסיהם המצויים בישראל ליורשיהם החוקיים - 70 שנה לאחר שואת העם היהודי - הוקמה החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה.

האידיאולוגיה הציונית שרווחה בקהילות היהודיות באירופה בתקופה שקדמה למלחמת העולם השנייה הניעה יהודים לרכוש נכסים ולהשקיע בישראל כדי להטביע את חותמם בארץ. חלקם אף ראו בכך דרך להכשרת עלייה עתידית. לימים, רבים מהם נספו תחת השלטון הנאצי ולא זכו לממש את זכויותיהם בנכסים שרכשו. בעקבות הטרגדיה, כספים רבים, קרקעות ונכסי נדל"ן נותרו מיותמים מבעליהם, הוחזקו על ידי גופים שונים ולא הגיעו ליורשיהם החוקיים.

בעקבות דיוני ועדת החקירה הפרלמנטרית בראשותה של ח"כ קולט אביטל נחקק בשנת 2006 חוק הנכסים של נספי השואה והביא להקמתה של החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה. החברה נרשמה כחברה פרטית בתאריך 31.08.2006. כל מניותיה מוחזקות בידי המדינה והיא מחויבת לפעול לתועלת הציבור ללא מטרות רווח (מלכ"ר).

מהות פעילות החברה מושתתת על עשיית צדק עם בעלי הנכסים שנספו בשואה באמצעות איתור הנכסים והשבתם ליורשים החוקיים. נכסים שלא נמצא להם יורש, מועברים למטרות סיוע לניצולי שואה נזקקים, למוסדות חינוך ולמטרות הנצחת זכר השואה תוך מתן עדיפות ברורה לסיוע לניצולים.

במסגרת תפקידה הוסמכה החברה לאתר את כל הנכסים המצויים בישראל בלבד שיש יסוד מוצק להניח כי בעליהם נספו בשואה.

מחויבותנו:

  • איתור נכסים של נספי השואה בתחומי ישראל והעברתם לניהול החברה בהתאם לחוק, תוך שימוש בכלל סמכויות החקירה והבדיקה שניתנו לנו
  • פעילות יזומה ועצמאית להשגת מידע על נכסים שהיו שייכים לנספי השואה ועל בעלי הזכויות האחרונים בהם ואיתור היורשים ובעלי הזכויות האחרים בנכסים אלה
  • השבת נכסי הנספים בשואה או שוויים ההוגן למי שזכאי להם, בהתאם להוראות החוק
  • סיוע לניצולי שואה בתחומי הרפואה, הסיעוד והרווחה, תמיכה נפשית וכלכלית בהם ותמיכה במוסדות ובגופים שמטרתם סיוע לניצולי שואה
  • תמיכה במוסדות, גופים, פעילויות ויוזמות שמטרותיהם הנצחה, תיעוד, חינוך והסברה של השואה והנחלת מורשת הזיכרון לדורות הבאים למען הנצחת זכרם של הנספים.

לעיונכם רשימת בעלי הנכסים בישראל לגביהם יש סבירות גבוהה כי בעליהם נספו בשואה. הרשימה נועדה לעזור לצאצאים של דור השואה או למי שבידיו מידע על קרובים שנספו בשואה לאתר את רכוש יקיריהם.

  הקוד האתי של החברה


  ההיסטוריה של נכסי נספים

 
החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה בע"מ
כתובתנו: ת.ד 7286, רח' הסיבים 18, פתח תקווה, 4959376

  למוקד השבה ניתן לפנות בטלפון שמספרו 03-5164117 או באמצעות באמצעות המייל.
  לפניות סיוע לניצולי שואה ניתן לפנות בטלפון שמספרו 03-6135351 או באמצעות המייל.


בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט