תפריט נגישות
English Русский German French
גודל גופן  א א א
חיפוש

רשימת הפרויקטים שאושרו לתמיכה בשנת 2015הליך בדיקת הבקשות כלל את השלבים הבאים:

 שלב א':

בישיבתה הראשונה של הוועדה המייעצת בחנו חברי הוועדה בצורה אנונימית את הבקשות (שעברו את תנאי הסף) על פי מהותן, ועל בסיס אמות המידה שנקבעו על ידי הוועדה.

שלב ב':

בשלב זה בחנו ומיינו חברי הוועדה את הבקשות שעברו את שלב א' תוך חשיפת שם המבקש.

שלב ג':

הפרויקטים שעברו את שלב ב' הועברו לחברת "תבור", אשר בחנה את יכולתו הכלכלית של מגיש הבקשה לביצוע הפרויקט.

שלב ד':

תוצאות בדיקת חברת תבור הועברו לעיון הוועדה אשר ערכה לפרויקטים בדיקה מעמיקה ודנה בכל פרויקט בנפרד, בכפוף לחוות הדעת של חברת תבור. בסיום הדיון המליצה הוועדה על תמיכה ב-22 פרויקטים.
לאחר בחינת המלצת הוועדה המייעצת, החליטה ועדת הסיוע של הדירקטוריון, אשר הוסמכה לך על ידי דירקטוריון החברה בישיבה שנערכה ביום 25 במרץ 2015 – ה' באדר תשע"ה, לאשר את המלצת הוועדה לתמיכה בפרויקטים שמטרתם הנצחה וחינוך זכר השואה לשנת 2015.

מתן התמיכה בפועל מותנה בהתחייבות לעמידה באבני דרך כפי שגיבשה החברה, אשר עליהם תתבצע בקרה של חברת "תבור" במהלך הפרויקט.


הגופים שזכו לתמיכה הם:


 שם הגוףהפרויקטסכום התמיכה 
1מנור כברימלגות סיוע לכ-120 תלמידים מן הפריפריה המתגוררים ביישובי גבול הצפון, ונמצאים לקראת סיום לימודיהם וגיוסם לצה"ל, אשר מתקשים במימון המסע לפולין. התכנית כוללת גם הכנה מעמיקה: ימי עיון וסמינר, ביקורים במוזיאונים. התלמידים מכינים בעצמם את טקסי הזיכרון שיקיימו באתרים השונים בפולין ואת הטקס הבית ספרי ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. ₪ 35,000
2חבצלת- מוסדות תרבות וחינוך של השומר הצעירמסע לפולין לבתי ספר בהם לומדים ילדים בעלי צרכים חינוכיים וחברתיים מיוחדים. התכנית כוללת הכנה למסע ע"י סמינרים המותאמים למאפיינים הייחודים של כל קבוצה. כל בי"ס זוכה ליחס אישי, הבנה של הצרכים ומטרות ההכנה, בניית חומרים ייעודים לכל קבוצה, והדרכה צמודה. ₪ 193,265
3עמותת מעגל תנועות הנוער הציוניות חלוציות מגשימותמסעות תנועות הנוער לפולין, בהם עתידים להשתתף השנה מעל 1,000 נערות ונערים בגילאי 16-19. רבים מהם מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית  (נוער ממשפחות יוצאי אתיופיה, בני נוער עובדים, נוער בסיכון, נוער ערבי המתנדב לשנת י"ג ושירות לאומי ועוד). בתוכנית שימת דגש על בני נוער וילדים במהלך השואה, תפקיד תנועות הנוער בארגון ההתנגדות והמרידות ודילמות ערכיות בעלות השלכות אקטואליות העולות מלימוד השואה ותהליך הכנה ארוך המאפשר לחניכים לצאת למסע כאשר הם מוכנים מבחינה רגשית ותוכנית להתמודדות עם המסע.  ₪ 195,000
4מרכז ישראלי לכלבי נחיה לעיווריםמשלחת של עיוורים עם כלבי הנחיה שלהם למסע לפולין. חלק מהמשלחת בא מתוך משפחות שעברו את מחנות העבודה וההשמדה. המסר של המשלחת הוא כפול: מצד אחד להזכיר את זוועת מעשי הנאצים בנכים, ומצד שני הסימליות של הגעת משלחת של עיוורים לביקור על אדמת פולין. ₪ 77,000
5דרור - בתי חינוךמסע לפולין המותאם לנוער בסיכון ומלגות לתלמידים שאינם יכולים לממן את מלוא עלות המסע. הפרויקט כולל בנייה והתאמה של תוכני הלימוד, אופן ההדרכה והליווי של החניכים. ניסיון לקשר את המסע למציאות חייהם באופן בו ישפיע עליה. 10 מפגשי הכנה וסמינר בן יומיים. ₪ 147,000
6כנפיים של קרמבומשלחת לאתרי הזיכרון בפולין, של כ- 40 בני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים. המשלחת הינה מופת לשילוב, שיוויון, סובלנות וקבלת ה'אחר' וה'שונה' כחלק בלתי נפרד מהחברה. ₪ 84,152
7תנועת הצופים העבריים - המחלקה לקשרים בינלאומייםמסע לפולין המשלב גם חניכים בעלי צרכים מיוחדים, בו עוברים החניכים למידה משמעותית, חווייתית ומעצבת אשר ממשיכה גם אחרי החזרה לארץ, במטרה לשמר את רוח העשייה איתה הם חזרו ולגרום למסע להיות אבן דרך חשובה ועיקרית בפעילותם בתנועה. האמונה היא כי פיתוח חשיבה אקטיבית תניב עשייה חברתית לא רק כתגובה לסדר היום הציבורי אלא אף תשאף לעצבו ולשנותו. ₪ 195,000
8שם עולם- מכון שואה ואמונהמסע בארץ בן 3-4 ימים של בני נוער, סטודנטים וחיילים. המסע נע בין אתרים שונים שבכולם יארג נושא מוביל כגון: ערבות הדדית, הנהגה בעת משבר, כבוד האדם ועוד. השילוב שבמסע מעגלים בין לימוד לעומק של סוגיות היסטורית, חברותיות, אנושיות וערכיות בשואה ושילובם בסיורים באתרים לאותם נושאים והיבטי תוכן, יוצר שילוב שבין ידע והעמקה וחוויה ובכך עוצמתם. בנוסף פיתוח תחומי תוכן חדשים אשר יתאימו בעיקר לנוער מוחלש (עולים, קשיי לימוד, נוער בסיכון, ערי פריפריה.)₪ 200,000
9המכון ללימודי השואה ע"ש חדוה אייבשיץימי עיון לתלמידי בתי ספר יסודי כיתות ה'-ו', חטיבה ז'-ט' ותיכון י'-י"ב, בהעלאת תודעת נושא השואה לדור הצעיר וכוללים סדנאות, הרצאות, הפעלות ועדויות של ניצולי שואה. בנוסף מתקיימים ימי עיון וסדנאות בשעות אחה"צ "נוער נאמן זכרון שואה" המשלב העשרה והפעלה של התלמידים המשתתפים בפרויקט לתרומה בנושא תודעת השואה בבתי הספר ותנועות הנוער והקהילות השונות. הפרויקט יכלול תיאטרון בין דורי בהשתתפות תלמידים לצד ניצולי שואה.₪ 88,500
10גנזך קידוש השםמערך חינוכי הכולל: ימי עיון לצוותי הוראה ולבני הנוער, תיעוד סיפוריהם של הניצולים ע"י תחקירנים ובני נוער, הקמת מרכזי ומרחבי למידה במוסדות החינוך, מסעות בארץ, הפקת סרטים חינוכיים בנושא, הפקת יחידת לימוד.₪ 270,000
11בית לוחמי הגטאותפעילות חינוכית לכ-22,400 משתתפים. כולל סמינרים יומיים, לתלמידי תיכון, ישיבות ואולפנה לרבות בני נוער בסיכון ותלמידים ומהפריפריה, סדנאות וימי למידה כולל שמיעת עדויות. הנגשת הארכיון לסטודנטים, היסטוריונים, מורים ותלמידים.₪ 450,000
12משואה - המכון ללימודי השואה, יד לחברי תנועות נוער ציוניות בשואה ובמריימי עיון וסמינרים בתנאי פנימייה לתלמידים שרובם מגיע מיישובי הפריפריה ושכבות מצוקה/נוער בסיכון. מטרת הסמינרים לעורר את מודעותם של בני הנוער ערב גיוסם לצה"ל וערב כניסתם כחברים פעילים בחברה האזרחית במדינת ישראל למשמעות זיכרון השואה לעיצוב זהותנו כיהודים, כישראלים וכבני אדם.₪ 200,000
13יוזמות חינוך - ימין אורדהמכינה הקדם צבאית תומכת בנוער בסיכון ובנוער ממשפחות במצב סוציואקונומי נמוך, בעיקר יוצאי אתיופיה. הפרויקט מורכב משיעורים והדרכות, מפגשים עם ניצולי השואה, גבייה ותיעוד עדויות, וכן 10 ימי עיון וסיור מרוכזים תחת הכותרת "משואה לתקומה" הכוללים תכנים להנצחת זיכרון השואה ולקחיה. חשיפת התלמידים להיסטוריה של העם היהודי לנוכח השואה, השלכותיה ולקחיה, במטרה לכונן בקרבם תחושת שייכות לעם ולמדינה. סמינרים וסיורים באתרי הנצחה ברחבי הארץ.  ₪ 160,248
14אורט ישראלפרויקט שמטרתו להעמיק את ההכנה של קבוצת תלמידים שעתידה לצאת לפולין ובמקביל לייצר פעילות חווייתית ומלמדת לכ-1,000 תלמידי שכבת כיתות יא', שלא מצטרפים למשלחת בשל מצב סוציו אקונומי נמוך מאוד.₪ 150,000
15בית עדות - יד לעדמסע של ארבעה ימים ברחבי הארץ, במסגרתו יפגשו תלמידי התיכון אשר לא יוצאים למסע לפולין, עם הניצולים בביתם, במוזיאונים, אתרי הנצחה ויצפו בהצגות. סיום המסע יתמקד בתרומה של הניצולים להקמת מדינת ישראל. ₪ 200,000
16מכללת ירושלים - המרכז ללימוד השואהחידון מורשת השואה - בנושא שיקום, שחרור ותחייה של ניצולי השואה. למעלה מ-10,000 תלמידים בכיתות ט'-י"ב ממנהל החינוך הדתי וממערכת החינוך החרדי נרשמו להשתתפות. מטרת הפרויקט להעמיק את לימוד תכני השואה: למידה עצמית, חידונים מקוונים וחידון פומבי ומסוקר ביום השואה. התלמידים הזוכים מקבלים אות "שליח הזיכרון" מניצולי שואה שחוו את שחרור המחנות.₪ 200,000
17המכון לקידום החרש בישראלהכנה והטמעה של תוכנית למידה בנושא היסטוריה של קהילת אנשים חרשים בשואה: תיעוד, שיכתוב ותמלול סיפוריהם של ניצולי שואה חירשים בארץ; הפצת התיעוד והנצחתו בקרב הדור הצעיר: סדנאות בבתי ספר ובמועדונים של צעירים חרשים והן הפצת הסדנאות לתלמידי בתי הספר הרגילים.  ₪ 93,250
18יד ושםתיעוד ושימור מורשתם של ניצולי השואה החיים בישראל. הפרויקט הינו רב שנתי ופועל בשני ערוצים במקביל אשר שלובים זה בזה: - מבצע לצילום עדויות של ניצולי שואה החיים בישראל ומבצע לאומי להצלת חומרים אישיים מתקופת השואה.₪ 500,000
19עופות החול- השואה הלא ידועהסרטים דוקומנטריים אודות גורלם של כ- 2,700,000 נספי שואה אשר נרצחו בבריה"מ. סרטי הפרויקט יציגו את ההיקף הפריסה והשיטתיות של רצח היהודים באוקראינה, בלארוס, ליטא, לטביה, אסטוניה ורוסיה. הפרויקט בוחן את נסיבות המציאות לפיה השואה בברית המועצות הייתה סמויה מן התודעה הקולקטיבית. חומרי הגלם יועברו ליד ושם ולסינמטק.₪ 200,000
20תיאטרון פסיק ירושליםהצגה בשילוב מפגש עם שחקנים וניצולי שואה, עבור תלמידי יא' יב', ממגזרים שונים: דתיים, חילונים, יהודים, ערבים. סיפורם של 4 אסירים באושוויץ שנבחרים לשמש ליצני חצר של קציני המחנה. התמיכה כוללת סבסוד עלות כרטיסים לבני נוער.₪ 100,000
21בית צבי- ביה"ס לאומנויות הבמההצגה בשם "רכבות הילדים" מאת דיאן סמואלס- מחזה על חייה של ילדה מהקינדרטרנספורט הנשלחת ע"י הוריה ערב פרוץ המלחמה מגרמניה לאנגליה וכך ניצלה. ההצגה מיועדת במיוחד תלמידי חטיבות ביניים ותיכונים, בשילוב הכנה לצפייה והדרכות על השואה בנושא ההצגה: סיפורם של הקינדרטרנספורט, דמותו של הילד היהודי הניצול, הזהות היהודית, הזיכרון והשיכחה. הצגה העוסקת במיוחד בדמות הילד ומציפה נושאים של זיכרון, זהות וחשיפת העבר והתמודדות עם ההיסטוריה האישית, משפחתית, חברתית. התמיכה כוללת סבסוד עלות כרטיסים לבני נוער.₪ 30,000
22עמותת עתיד במדברתיעוד סיפורי ניצולים ופעילות חינוכית: תיעוד-הצלה והנצחת ניצולי שואה ווטראנים דוברי רוסית תושבי נתיבות, באר שבע, קריית גת וירוחם ע"י צעירים ומבוגרים. הסיפורים בעלי ערך היסטורי וחינוכי רב מאד, שאינם מוכרים לציבור ואף לדוברי הרוסית. תוצרי התיעוד יופצו לנוער, צעירים ומבוגרים באמצעים רבים ומגוונים. ₪ 140,000

בניית אתרים
מילזו - הקמה ותחזוקה אתרי אינטרנט